Psykoterapeut MPF

Adoptionsrådgiver

Par- og familieterapeut

Cand.mag.

MARTIN SPANNER NEUBAUER

Martin Spanner Neubauer, Sct. Anna Gade 60, 3000 Helsingør + Sølvgade 26,st.1307 Kbh K, Tlf.50806159,             spannerneubauer@hotmail.com


Jeg er tilknyttet Ankestyrelsen som PAS-konsulent (Post Adoptions Services) for adoptivfamilier. Det er muligt indtil barnet fylder 18 år at få op til 20 timers rådgivning af Ankestyrelsens PAS-konsulenter, med en egenbetaling af 100 kr.pr.session. Derudover er det muligt at få 3 timers særlig rådgivning 3 måneder før eller efter hjemtagelsen..


Jeg giver følgende former for rådgivning på alle tidspunkter i adoptionsprocessen.


  • Forældrerådgivning
  • Familiesamtaler
  • Supervision eller undervisning af skole eller daginstitution


Temaer jeg møder i min rådgivning er bla.:


-Tilknytningsproblematikker mellem forældre og børn

-Udfordringer i barnets udvikling, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og socialt

-Sanseintegrationsproblematikker

-Vanskeligheder ved affektregulering

-Adoptivspecifkke overlevelsesstrategier og reaktioner på deres start på livet

-Barnets sårbarhed over for situationer, der rummer adskillelse, skift, forandring

-Barnets/ den unges særlige problemstillinger omkring identitet og selvopfattelse

-Problemstillinger i forbindelse med institution og skole

-Udfordringer i forhold til parforhold, søskenderelationer og familielivet generelt

-At sætte ord på barnets historie sammen med barnet


Der er også mulighed som voksen adopteret for at få økonomisk støtte til begrænset antal rådgivningstimer


https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/pas-radgivning-til-voksne-adopterede


Vær endelig opmærksom på at der under Ankestyrelsen er børne- og teenagegrupper for adopterede, som en unik chance til at møde og spejle sig i jævnaldrende børn/unge og over 9 gange. Her vil der  gennemgås forskellige adoptionsspecifikke temaer og gives strategier og perspektiver til hvordan man møder følelser, tanker, spørgsmål og reaktioner i forhold til det at være adopteret, i hverdagen.

Ring gerne nærmere om yderligere info eller læs og ansøg:


https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/bornegrupper