Psykoterapeut MPF

Adoptionsrådgiver

Par- og familieterapeut

Cand.mag.

MARTIN SPANNER NEUBAUER

Martin Spanner Neubauer, Sct. Anna Gade 60, 3000 Helsingør + Sølvgade 26,st.1307 Kbh K, Tlf.50806159,             spannerneubauer@hotmail.com


Jeg er 45 år, gift, har 3 børn og bor i Helsingør.


Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut med klinik i Helsingør og København. Her tilbyder jeg individuelle samtaler, par- og familiesamtaler, samt gruppeforløb.

Jeg underviser og giver supervision til institutioner, uddannelser og forskelligt fagpersonale.

Jeg er tilknyttet familieretsafdelingen i Ankestyrelsen som adoptionskonsulent, dvs. rådgiver, underviser og børnegruppeleder.


Min uddannelsesmæssige baggrund er:


  • Kandidat i Filosofi fra Københavns Universitet med speciale i den eksistentielle tænkning.
  • Familie- og psykoterapeut ved The Kempler institute of Scandinavia i København.
  • Krise- og traumeterapeut hos Bodynamic International.
  • Kropsterapeutisk traumebehandling på Skolen for psykosomatik ved Ulla Rung Weeke
  • 1.modul af Theraplayuddannelsen..
  • PREP-leder uddannelsen (par-kurser med fokus på kommunikation)

 

Jeg har mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn, unge, par og familier, både i egen praksis og ansat på diverse skoler og institutioner, Familieteamet Lyngby Taarbæk Kommune, Familieinstitutionen Bülowsvej og Familiecentret Vibygaard.


I den terapeutiske samtale arbejder jeg udfra et psykodynamisk, humanistisk og eksistentielt grundsyn, og med en relations- og oplevelsesorienteret tilgang. Særligt i de individuelle samtaler integrerer jeg kropsterapeutiske metoder og perspektiver i samtalen.


Jeg er løbende i supervision og egenterapi.