Psykoterapeut MPF

Adoptionsrådgiver

Par- og familieterapeut

Cand.mag.

MARTIN SPANNER NEUBAUER

Martin Spanner Neubauer, Sct. Anna Gade 60, 3000 Helsingør + Sølvgade 26,st.1307 Kbh K, Tlf.50806159,             spannerneubauer@hotmail.com


At få børn og leve som familie er både noget af det mest livgivende og mest udfordrende i tilværelsen. Der findes ingen færdige opskrifter for hvordan man er familie. Alle familier er forskellige, men alle familier oplever konflikter og vanskeligheder ved at få hverdagen til at fungere, så hele familien trives. Mange lever i dag i skilsmissefamilier eller sammenbragte familier hvor det er nogle helt nye spilleregler og relationer der skal tages hensyn til, og derfor også nogle andre slags problemstillinger man står overfor.


Når én eller flere i familien ikke trives påvirkes alle familiemedlemmer af det. Hvis forældre har mange konflikter med ét af børnene i familien, påvirker det de andre søskende, og hvis forældrene indbyrdes har det svært, gør det noget ved børnene uanset hvor meget de voksne tager sig sammen og prøver at skjule problemerne. Nogen gange tager børnene alt for meget ansvar for at skabe ”husfred” eller bærer rundt på bekymringer de ikke tør sige højt.


Der kan være mange grunde til at opsøge hjælp i forhold til familiens trivsel. Måske er der særligt et barn i familien som generelt ikke trives, eller måake er der problemer med at få børnene af sted om morgenen, i seng om aftenen, sætte grænser og lign. Det kan også omhandle større problemer som psykisk sygdom eller misbrug i familien, dét at have et handicappet barn, dét at være midt i en skilsmisse, eller problemer mellem børn og nye stedforældre/stedsøskende.


Konflikterne kan være meget forskelligartede alt efter om man har små børn, teenagere eller voksne børn, der er eller er på vej til at flytte hjemmefra. Der kan også være pludselig opstået sorg eller tab i familien, som eksempelvis alvorlig sygdom eller dødsfald, der sætter familien under ekstra belastning.


Familiesamtaler giver en mulighed for at alle i familien kan udtrykke deres meninger, behov og ønsker til hvordan familien bedst kan fungere, selvom det endelig ansvar naturligvis ligger hos forældrene.


Som terapeut kan jeg hjælpe med at se på de problemer som I som familie tumler med. Nogen gange er der blot brug for nogle konkrete råd til hvordan man kan takle situationerne på andre måder, og andre gange er det nødvendigt at ”gå bag om symptomerne” og få sat ord på nogle af de svære følelser og tanker der ligger til grund for de konflikter, som har fået Jer til at opsøge hjælp.


Gennem familiesamtaler finder I nye måder at være netop Jeres familie på og får muligheden for at en forbedret kontakt til hinanden.